Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Powrót

1. Jak zarejestrować nowego użytkownika systemu 

1. Nie rejestrujemy nowych użytkowników systemu ZAM.

2. W celu zarejestrowania nowego użytkownika do modułu Zakupy w ZSI należy wysłać wiadomość na adres e-mail: uprawnienia.zsi@polsl.pl.

3. Wiadomość musi być wysłana przez dysponenta uprawnień (kierownika jednostki). Powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz numery MPK, do których ma mieć użytkownik dostęp.

4. Administrator systemu dokonuje rejestracji użytkownika, nadaje uprawnienia i informuje o ich nadaniu pocztą elektroniczną.
Użytkownik może rozpocząć pracę w systemie posługując się własnym identyfikatorem i hasłem do poczty.

5. Ze względu na bezpieczeństwo danych, dostęp do systemu jest ograniczony. 
Zarejestrowani pracownicy lub doktoranci związani z Politechniką Śląską umową cywilno-prawną są uprawnionymi użytkownikami tego systemu w jednostce i zobligowani do zachowania zasady poufności informacji.

2. Jak wyrejestrować użytkownika systemu

W przypadku gdy pracownik utraci zdolność rejestracji (zwolnienie, przejście na emeryturę, itp.) należy bezzwłocznie dokonać wyrejestrowania użytkownika z systemu.
W tym celu należy powiadomić administratora (Leszek Skalski tel. 32 237-15-16) i przesłać do Działu Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych Administracji Centralnej (pok.220) Wniosek o wyrejestrowanie użytkownika systemu ZAM.

3. Informacje ogólne

Informacji w sprawach merytorycznych udziela Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

 

Powrót

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 20.11.2015