Politechnika Śląska Administracja Centralna  

Kwestor Politechniki Śląskiej

mgr Krystyna PRĘDA
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, p. 111
tel. +48 32 237-2355, fax: +48 32 237-2879
AK@polsl.pl

© Serwer Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej.
Ostatnia modyfikacja 11.08.99