Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Powrót

MAPA

Mapa obiektów i działek użytkowanych przez Politechnikę Śląską.
Z uwagi na poufność informacji o dostęp mogą występować tylko pracownicy:
DZIAŁÓW:  technicznego, gospodarczego i kwestury zajmujący się problemami majątkowymi.

1. Jak zarejestrować nowego użytkownika systemu

1. W celu zarejestrowania nowego użytkownika w systemie należy spełnić dwa warunki:

 po uzyskaniu konta i hasła od administratora CK należy:

2. Ww. Wnioski muszą być podpisane przez kierownika jednostki.

3. Administrator systemu dokonuje rejestracji użytkownika w portalu i informuje go pocztą elektroniczną na ww. konto u uruchomieniu
    usługi. Posługując się własnym identyfikatorem i hasłem otrzymanym z CK można zalogować się w systemie:

Nazwa użytkownika:   polsl \ akowalski
Hasło:                         [własne hasło]

4. Ze względu na bezpieczeństwo danych, dostęp do systemu jest ograniczony. 
Zarejestrowani pracownicy są jedynymi uprawnionymi użytkownikami tego systemu w jednostce i zobligowani do zachowania zasady poufności informacji.

5. Stałą opiekę techniczną i administracyjną nad systemem sprawuje Zespół CBD - Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej.

6. Stronę merytoryczną tworzy Dział Organizacji (R7)

2. Jak wyrejestrować użytkownika systemu

W przypadku gdy pracownik utraci zdolność rejestracji (zwolnienie, przejście na emeryturę, itp.) należy bezzwłocznie dokonać wyrejestrowania użytkownika z systemu.
W tym celu należy przesłać do Administracji Centralnej (pok.448)
Wniosek o wyrejestrowanie z portalu MAPA, 

3. Informacje ogólne

Zalecenia

  • Wymagane wyłączenie blokowania "wyskakujących okienek".
  • Wymagane wyłączenie blokowania ładowania elementów graficznych.
  • Wymagana przeglądarka to Internet Eksplorer w wersji od 8 do 10. Niestety w przeglądarce Internet Eksplorer 11 strona nie jest wyświetlana poprawnie.

Kontakt:

  • w sprawach zawartości i działania: Dział Nieruchomości i Spraw Socjalnych, tel. 032 237-15-12
                                          
  • w sprawach rejestracji użytkowników: Marcin Kujawa, tel. 032 237-15-03
     

Powrót

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 15.04.2014