Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

 

 

Format dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja dotycząca ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej 

AUDYT  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. (Dz. U. z dnia 19 lipca 2002 r.)

Inwestycja a remont

Certyfikat Rezydencji - Podatki Obcokrajowca

WSKAŹNIKI I STAWKI

Stawki ryczałtu za używanie samochodu

Diety i ryczałty za czas podróży służbowej na terenie kraju

ARCHIWUM

Komunikat Pełnomocnika Rządu ds.Wprowadzania Powszechnego Ubzp. Zdrowotnego dot. trybu ubezpieczenia studentów i słuchaczy studiów doktoranckich z dnia 27.10.1999r.

   

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 03.07.2013