Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Sekcja Podatków i ZUS

Kierownik: mgr Bożena SROKA
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 538, 539, tel.: 032 237-2470, 032 237-2793

Tabela podatkowa na rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 85 528 zł 18 18% dochodu minus 556,02 zł.
ponad 85 528 zł  32 14 839,02 zł + 32% od kwoty ponad 85 528 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 3 091,00 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE)

200,00 zł

Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 46,34 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 111,25 zł. 1 335,00 zł. 2 002,05 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 139,06 zł. 1 668,72 zł. 2 502,56 zł.

Tabela podatkowa na rok 2008.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 44 490 zł 19 19% dochodu minus 586,85 zł.
od 44 490 zł do 85 528 zł 30 7 866,25 zł + 30% od kwoty ponad 44 490 zł.
ponad 85 528 zł  40 20 177,65 zł + 40% od kwoty ponad 85 528 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 3 089,00 zł.
Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)

  podatek  19%

Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 48,90 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 111,25 zł. 1 335,00 zł. 2 002,05 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 139,06 zł. 1 668,72 zł. 2 502,56 zł.

Tabela podatkowa na rok 2007.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 43 405 zł 19 19% dochodu minus 572,54 zł.
od 43 405 zł do 85 528 zł 30 7 674,41 zł + 30% od kwoty ponad 43 405 zł.
ponad 85 528 zł  40 20 311,31 zł + 40% od kwoty ponad 85 528 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 3 013,00 zł.
Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)

  podatek  19%

Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 47,71 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 108,50 zł. 1 302,00 zł. 1 953,23 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 135,63 zł. 1 627,56 zł. 2 441,54 zł.

Tabela podatkowa na rok 2005 i 2006.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 37 024 zł 19 19% dochodu minus 530,08 zł.
od 37 024 zł do 74 048 zł 30 6 504,48 zł + 30% od kwoty ponad 37 024 zł.
powyżej 74 048 zł 40 17 611,68 zł + 40% od kwoty ponad 74 048 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 789,89 zł.
Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)

  podatek  19%

Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 44,17 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 102,25 zł. 1 227,00 zł. 1 840,40 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 127,82 zł. 1 533,84 zł. 2 300,94 zł.

Tabela podatkowa na rok 2004.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 37 024 zł 19 19% dochodu minus 530,08 zł.
od 37 024 zł do 74 048 zł 30 6 504,48 zł + 30% od kwoty ponad 37 024 zł.
powyżej 74 048 zł 40 17 611,68 zł + 40% od kwoty ponad 74 048 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 789,89 zł.
Kwota PODATKU (ZLECONE i HONORARIA)   likwidacja naliczania podatku zryczałtowanego  podatek zawsze 19%                   
Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 44,17 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 102,25 zł.*) 1 227,00 zł. 1 840,40 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 127,82 zł. 1 533,84 zł. 2 300,94 zł.

Tabela podatkowa na rok 2003.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 37 024 zł 19 19% dochodu minus 530,08 zł.
od 37 024 zł do 74 048 zł 30 6 504,48 zł + 30% od kwoty ponad 37 024 zł.
powyżej 74 048 zł 40 17 611,68 zł + 40% od kwoty ponad 74 048 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 789,89 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE) 146,00 zł.
Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 44,17 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 99,96 zł.*) 1 199,52 zł. 1 799,37zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 124,95 zł. 1 499,40 zł. 2 249,21 zł.

Tabela podatkowa na rok 2002.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład pracy
Roczne Koszty uzyskania Max
2 zakłady pracy
do 37 024 zł 19 19% dochodu minus 518,16 zł. 
od 37 024 zł do 74 048 zł 30 6 516,40 zł + 30% od kwoty ponad 37 024 zł.
powyżej 74 048 zł 40 17 623,60 zł + 40% od kwoty ponad 74 048 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 727,16 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE) 143,00 zł.
Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 43,18 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 96,26 zł.* 1 155,12 zł. 1 732,72 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 120,33 zł. 1 443,90 zł. 2 165,90 zł.

Tabela podatkowa na rok 2001.

Dochód Procent Podatek Roczne Koszty uzyskania Max 
1 zakład
pracy
Roczne Koszty uzyskania Max 
2 zakłady
pracy
do 37 024 zł 19 19% dochodu minus 493,32 zł.
od 37 024 zł do 74 048 zł 30 6 541,24 zł + 30% od kwoty ponad 37 024 zł.
powyżej 74 048 zł 40 17 648,44 zł + 40% od kwoty ponad 74 048 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 596,42 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE) 136,00 zł.
Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 41,11 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 92,56 zł. 1 110,72 zł 1 666,08 zł
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 115,70 zł. 1 388,40 zł 2 082,60 zł

Tabela podatkowa na rok 2000.

Dochód Procent Podatek
do 32 736 zł 19 19% dochodu minus 436,20 zł.
od 32 736 zł do 65 472 zł 30 5 783,64 zł + 30% od kwoty ponad 32 736 zł.
powyżej 65 472 zł 40 15 604,44 zł + 40% od kwoty ponad 65 472 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 295,79 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE) 120,00 zł.
Miesięczna Kwota Ulgi Podatkowej 36,35 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (normalne) 81,84 zł.
Miesięczna Kwota Kosztów Uzyskania (podwyższone) 102,30 zł.

Tabela podatkowa na rok 1999.

Dochód Procent Podatek
do 29 624 zł 19 19% dochodu minus 394,80 zł.
od 29 624 zł do 59 248 zł 30 5 233,76 zł + 30% od kwoty ponad 29 624 zł.
powyżej 59 248 zł 40 14 120,96 zł + 40% od kwoty ponad 59 248 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 2 077,89 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE) 109,00 zł.

Tabela podatkowa na rok 1998.

Dochód Procent Podatek
do 25 252 zł 19 19% dochodu minus 336,60 zł.
od 25 252 zł do 50 504 zł 30 4 461,28 zł + 30% od kwoty ponad 25 252 zł.
powyżej 50 504 zł 40 12 036,88 zł + 40% od kwoty ponad 50 504 zł.
Kwota Wolna od PODATKU 1 771,58 zł.
Kwota do Zryczałtowanego PODATKU (ZLECONE) 93,00 zł.

Algorytmy: (p.2003)

Jeśli p=min. procent  z tabel (19%); k=min kw. dochodu z tabeli (37024);  u=kwota ulgi (530,08)
to:

 Kwota wolna od podatku = u / p tj. 530,08 / 0,19=2 789,89  
 Mies. Kw. U. Podatkowej  = u / 12   tj 530,08 / 12 = 44,17  
 Mies. Kw. K. Uzyskania (normalne) =  k / 400    tj 37024 / 400 = 92,55 do 2001

  *) wg rozporządzenia koszty uzyskania:  dla 2002 - 96,26,  2003 - 2004 -> 102,25

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 01.10.2019