Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Diety i ryczałty za czas podróży służbowej na terenie kraju:

Termin obowiązywania

Dieta

Ryczałt za noclegi

Ryczałt za dojazd

od 1 marca 2013 30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł
od 1 stycznia 2007 23,00 zł 34,50 zł 4,60 zł
od stycznia 2006 22,00 zł 33,00 zł 4,40 zł
od marca 2004 21,00 zł 31,50 zł 4,20 zł
od 1 stycznia 2003 20,00 zł 30,00 zł 4,00 zł
od 1 kwietnia 2002 19,00 zł 28,50 zł 3,80 zł
od 1 kwietnia 2001 18,00 zł 27,00 zł 3,60 zł
od 1 marca 2000 16,00 zł 24,00 zł 3,20 zł
 
  • Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży, a w przypadku pobrania zaliczki – 7 dni od daty zakończenia podróży.

  • Do rozliczenia kosztów podróży delegowany pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki (za wyjątkiem określanych  ryczałtowo), a w szczególności  bilety na przejazd środkami komunikacji publicznej (PKP, PKS).

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku (Dziennik Ustaw z dnia 05.02.2013 poz. 167).
Rozporządzenie weszło w życie 1 marca 2013 roku.

©  Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 28.02.2013 r.