Politechnika ¦l±ska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  Powrót do Działu Wynagrodzeń

Tabela wynagrodzeń nauczycieli akademickich

Ważna od 1 stycznia 2007

Tabela stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ( zał. 1 )

Tabela stawek miesięcznego dodatku funkcyjnego


Tabela Stawek Godzinowych (GPW)

Lp. Stanowisko Tabela MENiS Stawka za godzinę
wg MNiSzW 
(w zł)
Stawka
w P.Śl. 
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy (PZ, PT, PW) 1,5% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. PZ
57,45 -137,90 63,50
2. Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, (PN, PX) 1,5% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. PN
49,05 -117,72 61,50
3. Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego
(DC, AH)
1,5% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. PN
49,05 -117,72 53,00
4. Adiunkt lub starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora,  (AD, SD) 1,8% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. AD
48,78 -  97,56 52,00
5. Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora, (SW) 1,8% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. AD
48,78 -  97,56 49,00
6. Asystent z doktoratem (AW) 1,8% - 3,9%
Min. Wyn.Zas. AS
31,32 -  67,86 38,00
7. Asystent (AS) 1,8% - 3,9%
Min. Wyn.Zas. AS
31,32 -  67,86 33,00
8. Wykładowca, lektor, instruktor (WY, LE, IN) 1,8% - 3,9%
Min. Wyn.Zas. AS
31,32 -  67,86 33,00

*) - Starszy wykładowca (SW) nie realizujący 60 godz. wykładów w roku akademickim.
PW - profesor wizytujący z tytułem naukowym
PX  - profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Tabela Wysokości Stypendiów - uczestników dziennych studiów doktoranckich (Zarz. Nr 8/07/08 z 6.11.2007
oraz Regulamin przyznawania i ustalania wysokości stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej - Zarz. 44/06/07 z 2.08.2007)) 

Dla asystentów : Stypendium miesięczne
od 01.10.2007
- dla uczestników dziennych studiów doktoranckich  KAT. I 1 200,00
- dla uczestników dziennych studiów doktoranckich KAT. II 1 250,00
- dla uczestników dziennych studiów doktoranckich KAT. III 1 300,00


 

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 22.01.2008