Politechnika ¦l±ska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Sekcja Płac

Kierownik: mgr inż. Ewa Jakuszewska
Adres: 44-100, Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 345
tel.: 032 237-1235, 032 237-1246, 032 237-2296

USTAWA - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005

Rozporządzenie MNiSzW z 22.12.2006

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 13 kwietnia 2011 

Terminarz składania dokumentów w sekcji Honoraria

Tabele wynagrodzeń ważne od 1 stycznia 2007

  1. Nauczyciele akademiccy.
  2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
  3. Pracownicy płatni na 10-go.
  4. Tabela dodatków szkodliwych

Regulaminy

Nagrody Rektora-NA (Kryteria) Nagrody Rektora-nbNAUFNDNRPremia

Wzory umów i rachunków znajdują się na stronie Druki.

Opis paska płacowego:

SKŁADKI ZUS Kwota składek pracownika na ubezpieczenie EMERYTALNE, RENTOWE i CHOROBOWE.
SUMA PDS. ZUS Informacyjna Kwota o narastającej wielkości podstawy ZUS.
Jeżeli Kwota ta przekroczy w roku 2010 wielkość 94 380.00 - to ww. SKŁADKI ZUS trafią do Twojej kieszeni minus oczywiście Podatek.

Druk oświadczenia  p. Druki
RMUA: PODST: Podstawa do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne
RMUA PRACOWNIK: SKŁ.EM: Kwota składki naliczona i potracona na ubezpieczenie emerytalne
SKŁ.RE: Kwota składki naliczona i potracona na ubezpieczenie rentowe
SKŁ.CHR: Kwota składki naliczona i potracona na ubezpieczenie chorobowe
PODST. ZDR: Podstawa do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
SKŁ.ZDR: Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wysłana z podatku pracownika
RMUA ZAKŁAD:
SKŁ.EM: Kwota składki ubezpieczenie emerytalne - opłaca zakład
SKŁ.RE: Kwota składki na ubezpieczenie rentowe - opłaca zakład
SKŁ.WYP: Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe - opłaca zakład

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 01.10.2019