Administracja Centralna  
Telefony i adresy
Druki Ogłoszenia
Politechnika Śląska
 

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020r.
Pierwsza wersja PLANU na rok 2020 została już otwarta. Należy wprowadzić do planu WSZYSTKIE planowane zamówienia na 2020 rok
(UWAGA: data planowanego zamówienia – 2020r.), a w przypadku projektów wieloletnich planowanie należy przeprowadzić na cały okres trwania projektu, z podziałem na poszczególne lata.
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 46/16/17 (dot. PZI i PZR) 
Uprawnienia – tabela do wprowadzenia przez Zarządców nazwisk osób, które będą mogły zakładać projekty 

Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 
Elektroniczne zwolnienia lekarskie 

Zintegrowany System Informatyczny 
Aktualności Pol.Śl.

Przetargi Politechniki Śląskiej

 

MAPA

EKOS

SOTS
 
  Kalkulator fakturowy

 
Dziekanat

eCZP
 
    Internetowy System Informacji Prawnej

Podatkowa Strefa Informacji
 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie w Politechnice Śląskiej (InterRisk, Cigna, Aviva Commercial Union, PZU)

 

 

STRONY WWW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 04.11.2020