Administracja Centralna  
Telefony i adresy
Druki Ogłoszenia
Politechnika Śląska
 

  PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021:
Otwarto pierwszą wersję planu na rok 2021, planowanie odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi zarządzeniem nr 182/2019 (MP poz.564).
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 46/16/17 (dot. PZI i PZR) 
Uprawnienia – tabela do wprowadzenia przez Zarządców nazwisk osób, które będą mogły zakładać projekty 

Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 
Elektroniczne zwolnienia lekarskie 

Zintegrowany System Informatyczny 
Aktualności Pol.Śl.

Przetargi Politechniki Śląskiej

 

MAPA

EKOS

SOTS
 
  Kalkulator fakturowy

 
Dziekanat

eCZP
 
    Internetowy System Informacji Prawnej

Podatkowa Strefa Informacji
 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie w Politechnice Śląskiej (InterRisk, Cigna, Aviva Commercial Union, PZU)

 

 

STRONY WWW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 06.05.2021