Administracja Centralna  
Telefony i adresy
Druki Ogłoszenia
Politechnika Śląska
 

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania sie z Administracją Podatkową w formie elektronicznej 
Arkusz do planowania zakupów - dotyczy wyłącznie Administracji Centralnej 
Uprawnienia – tabela do wprowadzenia przez Zarządców nazwisk osób, które będą mogły zakładać projekty 
PZI – arkusz do planowania inwestycji 
PZR – arkusz do planowania remontów 
Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 
Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
Jak rozliczamy się za rok 2015 

Zintegrowany System Informatyczny 
Aktualności Pol.Śl.

Przetargi Politechniki Śląskiej

 

Zgłaszanie Umów do ZUS  

Informacja dla użytkowników

EKOS
 
Centralna Informacja Finansowa Wydziałów

Informacja dla użytkowników
SOTS

Dziekanat
 


ZAMÓWIENIA

Informacja dla użytkowników


eCZP
 


UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Informacja dla użytkowników

Internetowy System Informacji Prawnej

Podatkowa Strefa Informacji
 

 
eti-INVENT
System Inwentarzowy


Informacja dla użytkowników

Kalkulator fakturowy  


DOKUMENTY i ZARZĄDZENIA
Informacja dla użytkowników

PODSTAWOWE DOKUMENTY
- nie wymagające logowania

Programy do pobrania:
      
Przeglądarka migawek Microsoft Access

Pakiet zgodności dla Microsoft Office
 


MAPA

Informacja dla użytkowników

program Ocena Ryzyka Zawodowego
opis programu
 
STUDIA PODYPLOMOWE, DOKTORANCKIE, KURSY

Informacja dla użytkowników
   

Grupowe Ubezpieczenia na Życie w Politechnice Śląskiej (InterRisk, Cigna, Aviva Commercial Union, PZU)

   USTAWA - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.  
 Rozporządzenie MNiSzW z dnia 5 października 2011 r.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

KANCLERZ

Zastępca Kanclerza

Kwestor (Zastępca Kanclerza)

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 14.04.2016