Administracja Centralna  
Telefony i adresy
Druki Ogłoszenia
Politechnika Śląska
 

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019r.
W związku zamknięciem ostatniej wersji planu na rok 2018 i ustaleniem na jego podstawie procedur obowiązujących do końca br. nie będzie możliwości wprowadzania już żadnych korekt w bieżącym roku. Pierwsza wersja PLANU na rok 2019 zostanie otwarta 02.01.2019r. i zamknięta 31.01.2019r. W tym czasie należy wprowadzić do planu WSZYSTKIE planowane zamówienia na 2019 rok (tj. data planowanego zamówienia - 2019), a w przypadku projektów wieloletnich planowanie należy przeprowadzić na cały okres trwania projektu, z podziałem na poszczególne lata.
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 46/16/17 (dot. PZI i PZR) 
Uprawnienia – tabela do wprowadzenia przez Zarządców nazwisk osób, które będą mogły zakładać projekty 

Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 
Elektroniczne zwolnienia lekarskie 

Zintegrowany System Informatyczny 
Aktualności Pol.Śl.

Przetargi Politechniki Śląskiej

 

 

Zgłaszanie Umów do ZUS  

Informacja dla użytkowników

EKOS
 
  Centralna Informacja Finansowa Wydziałów

Informacja dla użytkowników
SOTS

Dziekanat
 
 


ZAMÓWIENIA

Informacja dla użytkowników


eCZP
 
 


UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Informacja dla użytkowników

Internetowy System Informacji Prawnej

Podatkowa Strefa Informacji
 
 

 
eti-INVENT
System Inwentarzowy


Informacja dla użytkowników

Kalkulator fakturowy  
 


MAPA

Informacja dla użytkowników

Programy do pobrania:
      
Przeglądarka migawek Microsoft Access

Pakiet zgodności dla Microsoft Office
 
  STUDIA PODYPLOMOWE, DOKTORANCKIE, KURSY

Informacja dla użytkowników
program Ocena Ryzyka Zawodowego
opis programu
 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie w Politechnice Śląskiej (InterRisk, Cigna, Aviva Commercial Union, PZU)

 

 

STRONY WWW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 15.10.2019