Administracja Centralna  
Telefony i adresy
Druki Ogłoszenia
Politechnika Śląska
 

Zakończenie roku 2014 w ZAM 

Zgłaszanie Umów do ZUS  

Informacja dla użytkowników
Aktualności Pol.Śl.

Przetargi Politechniki Śląskiej

 
Centralna Informacja Finansowa Wydziałów

Informacja dla użytkowników
EKOS


SOTS


Dziekanat
 


ZAMÓWIENIA

Informacja dla użytkowników


eCZP
 


UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Informacja dla użytkowników

Internetowy System Informacji Prawnej

Podatkowa Strefa Informacji
 

 
eti-INVENT
System Inwentarzowy


Informacja dla użytkowników

Kalkulator fakturowy  


DOKUMENTY i ZARZĄDZENIA
Informacja dla użytkowników

PODSTAWOWE DOKUMENTY
- nie wymagające logowania

Programy do pobrania:
      
Przeglądarka migawek Microsoft Access
 


MAPA

Informacja dla użytkowników

program Ocena Ryzyka Zawodowego
opis programu
 
STUDIA PODYPLOMOWE, DOKTORANCKIE, KURSY

Informacja dla użytkowników
Wykaz Kodów Jednostek Politechniki Śląskiej   

Grupowe Ubezpieczenia na Życie w Politechnice Śląskiej (InterRisk, Cigna, Aviva Commercial Union, PZU)

   USTAWA - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.  
 Rozporządzenie MNiSzW z dnia 5 października 2011 r.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

KANCLERZ

Zastępca Kanclerza

Kwestor (Zastępca Kanclerza)

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 16.12.2014