Administracja Centralna  
Telefony i adresy
Druki Ogłoszenia
Politechnika Śląska
 

 Przypominamy o obowiązku planowania zamówień, które mają zostać udzielone w roku 2018.
W przypadku projektów wieloletnich planowanie należy przeprowadzić na cały okres trwania projektu,
z podziałem na poszczególne lata.
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 46/16/17 (dot. PZI i PZR) 
Uprawnienia – tabela do wprowadzenia przez Zarządców nazwisk osób, które będą mogły zakładać projekty 

Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 
Elektroniczne zwolnienia lekarskie 

Zintegrowany System Informatyczny 
Aktualności Pol.Śl.

Przetargi Politechniki Śląskiej

 

Zgłaszanie Umów do ZUS  

Informacja dla użytkowników

EKOS
 
Centralna Informacja Finansowa Wydziałów

Informacja dla użytkowników
SOTS

Dziekanat
 


ZAMÓWIENIA

Informacja dla użytkowników


eCZP
 


UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Informacja dla użytkowników

Internetowy System Informacji Prawnej

Podatkowa Strefa Informacji
 

 
eti-INVENT
System Inwentarzowy


Informacja dla użytkowników

Kalkulator fakturowy  


MAPA

Informacja dla użytkowników

Programy do pobrania:
      
Przeglądarka migawek Microsoft Access

Pakiet zgodności dla Microsoft Office
 
STUDIA PODYPLOMOWE, DOKTORANCKIE, KURSY

Informacja dla użytkowników
program Ocena Ryzyka Zawodowego
opis programu
 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie w Politechnice Śląskiej (InterRisk, Cigna, Aviva Commercial Union, PZU)

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

KANCLERZ

Zastępca Kanclerza

Kwestor (Zastępca Kanclerza)

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 08.10.2018