Politechnika Śląska Administracja Centralna  


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik: inż. Katarzyna PODGÓRNI
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 414-417, 418, 452, 453, 509, 510, 511, 537

tel.: 032 237-2495, 032 237-1641, 032 237-1330, 032 237-1335  tel./fax: 032 237-1334, 032 237-2194, 032 237-2660
fax: 032 237-2686

Przetargi

Druki Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia znajdują się na stronie Druki.

Harmonogram zamówień publicznych w roku 2019  (09.08.2019)  

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019  (17.07.2018) 

Informacja dotycząca energii elektrycznej 2016-2017 (05.04.2016)

Informacje dotyczące usług społecznych (09.03.2018)  

Informacje dotyczące zamówień poniżej 30 000€ (09.03.2018)   

Informacje dotyczące zamówień z dziedziny nauki (09.03.2018)  

Prenumerata gazet i czasopism krajowych w 2019 r. (24.09.2018) 

Wymagania dotyczące tworzenia zapotrzebowania na roboty budowlane (29.04.2016) 

Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie realizacji dostaw sprzętu komputerowego (15.03.2019)  

Zarządzenie nr 70/13/14 w sprawie dwustopniowej kontroli sprzętu komputerowego (18.08.2014) 

Zasady zamawiania części komputerowych (18.03.2019)    

Wykaz części komputerowych (07.08.2019)   

Zlecenie dostawy części komputerowych (18.03.2019)   

Zasady zamawiania sprzętu multimedialnego (11.09.2016) 

Wykaz sprzętu multimedialnego OZ/D/18/46 (04.07.2019)   

Cennik sprzętu multimedialnego OZ/D/18/46 (04.07.2019)   

Zlecenie dostawy projektorów multimedialnych (22.11.2018)   

Zasady świadczenia usług transportowych w Politechnice Śląskiej (21.05.2019)   

Zlecenie usługi transportowej - bus (24.01.2019)   

Protokół z realizacji usługi transportowej - bus (24.01.2019)   

Zasady zamawiania materiałów eksploatacyjnych (16.04.2018) 

Zasady zamawiania artykułów spożywczych (21.08.2019)   

Zasady zamawiania usług cateringowych (20.08.2019)   

Zlecenie usługi cateringowej (20.08.2019)   

Kalkulator menu usługi cateringowej (20.08.2019)   

Zasady zamawiania usług pocztowych - cennik i warunki od 01.06.2016r. (01.06.2016)

Informacja o terminie obowiązywania umowy na usługi pocztowe (25.05.2018)

Zasady zamawiania usług kurierskich (03.04.2017) 

Regulamin POCZTEX - przesyłki krajowe (03.04.2017)  

Regulamin EMS - przesyłki zagraniczne (03.04.2017) 

Zasady świadczenia usług pocztowych dla Politechniki Śląskiej (01.06.2019)    

Regulamin świadczenia usług powszechnych (01.06.2019)    

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA (01.06.2019)    

Zasady zakupu biletów lotniczych (05.03.2019)    

Zapytanie o rezerwację (05.03.2019)    

Instrukcja tworzenia planów zamówień publicznych (18.01.2016) 

Instrukcja akceptacji planów zamówień publicznych (18.01.2016)   

Katalog - środki czystości (26.06.2018) 

Zasady świadczenia usług ubezpieczenia NNW (05.11.2018)   

Wykaz grup / wariantów ubezpieczenia wraz z cennikiem, podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (08.11.2018)  

Wzór wniosku zgłoszeniowego (08.11.2018) 

Zasady świadczenia usługi NNW, KL, OC - Europa, cały świat (21.08.2019)   

Wykaz grup wariantów wraz z cennikiem (21.08.2019)   

Wzór wniosku zgłoszeniowego (21.08.2019)   

Wytyczne dotyczące usług medycznych (01.03.2019)    

Cennik Przychodni Akademickiej Sp. z o.o. - Gliwice (01.03.2019)    

Cennik Przychodni Agmed - Katowice (01.03.2019)      

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 21.08.2019