Politechnika Śląska Administracja Centralna  


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik: inż. Katarzyna PODGÓRNI
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 414-417, 418, 452, 453, 509, 510, 511, 537

tel.: 032 237-2495, 032 237-1641, 032 237-1330, 032 237-1335  tel./fax: 032 237-1334, 032 237-2194, 032 237-2660
fax: 032 237-2686

Przetargi

Druki Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia znajdują się na stronie Druki.

Harmonogram zamówień publicznych w roku 2019  (04.10.2019)  

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019  (17.07.2018) 

Informacja dotycząca energii elektrycznej 2016-2017 (05.04.2016)

Informacje dotyczące usług społecznych (09.03.2018)  

Informacje dotyczące zamówień poniżej 30 000€ (09.03.2018)   

Informacje dotyczące zamówień z dziedziny nauki (09.03.2018)  

Prenumerata gazet i czasopism krajowych w 2019 r. (24.09.2018) 

Wymagania dotyczące tworzenia zapotrzebowania na roboty budowlane (29.04.2016) 

Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie realizacji dostaw sprzętu komputerowego oraz zmianami w załączniku nr 1 (12.09.2019)  

Zarządzenie nr 70/13/14 w sprawie dwustopniowej kontroli sprzętu komputerowego (18.08.2014) 

Zasady zamawiania sprzętu komputerowego (24.10.2019)   

Cennik sprzętu komputerowego (24.10.2019)   

Wykaz sprzętu komputerowego (22.11.2019)   

Zasady zamawiania części komputerowych (18.03.2019)    

Wykaz części komputerowych (07.08.2019)   

Zlecenie dostawy części komputerowych (18.03.2019)   

Informujemy, że obecna umowa na dostawę sukcesywną projektorów multimedialnych nr OZ/D/18/46/TB została zakończona.
O terminie obowiązywania nowej umowy na ww. sprzęt poinformujemy po zakończeniu procedury przetargowej.

Zasady świadczenia usług transportowych w Politechnice Śląskiej (21.05.2019)   

Zlecenie usługi transportowej - bus (24.01.2019)   

Protokół z realizacji usługi transportowej - bus (24.01.2019)   

Zasady zamawiania materiałów eksploatacyjnych (16.04.2018) 

Zasady zamawiania artykułów spożywczych (21.08.2019)   

Zasady zamawiania usług cateringowych (20.08.2019)   

Zlecenie usługi cateringowej (20.08.2019)   

Kalkulator menu usługi cateringowej (20.08.2019)   

Zasady zamawiania usług pocztowych - cennik i warunki od 01.06.2016r. (01.06.2016)

Informacja o terminie obowiązywania umowy na usługi pocztowe (25.05.2018)

Zasady zamawiania usług kurierskich (03.04.2017) 

Regulamin POCZTEX - przesyłki krajowe (03.04.2017)  

Regulamin EMS - przesyłki zagraniczne (03.04.2017) 

Zasady świadczenia usług pocztowych dla Politechniki Śląskiej (01.06.2019)    

Regulamin świadczenia usług powszechnych (01.06.2019)    

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA (01.06.2019)    

Zasady zakupu biletów lotniczych (05.03.2019)    

Zapytanie o rezerwację (05.03.2019)    

Instrukcja tworzenia planów zamówień publicznych (18.01.2016) 

Instrukcja akceptacji planów zamówień publicznych (18.01.2016)   

Informujemy, że obecna umowa na dostawę sukcesywną materiałów biurowych nr OZ/D/18/20/NC zakończy się dn. 05.12.2019r.
O terminie obowiązywania nowej umowy na materiały biurowe poinformujemy po zakończeniu procedury przetargowej.

Katalog - środki czystości (26.06.2018) 

Kalendarze 2020 (30.08.2019)    

Zasady świadczenia usług ubezpieczenia NNW (05.11.2018)   

Wykaz grup / wariantów ubezpieczenia wraz z cennikiem, podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (08.11.2018)  

Wzór wniosku zgłoszeniowego (08.11.2018) 

Zasady świadczenia usługi NNW, KL, OC - Europa, cały świat (21.08.2019)   

Wykaz grup wariantów wraz z cennikiem (21.08.2019)   

Wzór wniosku zgłoszeniowego (21.08.2019)   

Wytyczne dotyczące usług medycznych (01.03.2019)    

Cennik Przychodni Akademickiej Sp. z o.o. - Gliwice (01.03.2019)    

Cennik Przychodni Agmed - Katowice (01.03.2019)      

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 04.12.2019